First Aid And CPR

First Aid And CPR Kurs

Sekcija PSS za spašavanje prilagođava se postupcima u zavisnosti o kakvoj se vrsti nesreće radi.

Prvenstveno se usmerava i priprema za spašavanje prilikom ronilačkih nesreća. Da bi konačno spašavanje bilo što efikasnije formirani su različiti kursevi kao na primer Kurs prve pomoći i oživljavanja koji je pogodan za svakoga.Pomoć mora biti pružena u skladu sa postupcima koje sprovodi medicinsko osoblje ili spasioci jer samo tako možemo izvesti svrsishodno spašavanje.

Glavna vodilja PSS su uputstva I:R:C: (Italijansko udruženje za spašavanje) čiji je utemeljiteljski član PSS Worldwide. Organizacija učestvuje sa E:R:C: (European Resuscition Concil- Evropski savez za spašavanje) i A.H.A.(American Hearth Asociation – Američki savez za srce) u neprestanom osposobljavanju i obučavanju spašavanja i pružanja prve pomoći.

Svi didaktički materijali izrađeni su pod stručnim nadzorom osposobljenog medicinskog osoblja.

Drugi Emergency kursevi

Pitajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi obuke, ekskurzija ili ronilačke opreme, ne ustručavajte se da nas kontaktirate.

Hvala na upitu. Potrudićemo se da vam odgovorimo u najkraćem roku.